Mam Twyllo: Fy llysfam o Fecsico

0 safbwyntiau
0%

Mae gan Tom lysfam Mecsicanaidd poeth iawn. Roedd ei dad yn gweithio ym maes gwneud wisgi, unwaith iddo fynd i Fecsico a chwrdd â llysfam Tom. Mae tad Tom yn aml oddi cartref, ac mae Tom yn cael cyfle i aros adref gyda'i lysfam. Roedd Camelia hefyd yn hoffi mab ei gŵr, roedd Tom yn dal, roedd ganddo freichiau cryf a chwech pecyn abs. Mae hi hefyd yn gobeithio y bydd Tom yn gwneud cariad iddi. Ac roedd heddiw yn gyfle pan aeth ei dad i Sbaen am fis. Gwnaeth Tom a llysfam gyda'i gilydd berthynas gariad angerddol a gwrthwyneb.

Mwynhewch y Twyllo Fideos Mam, Twyllo Fideos Gwraig ar manymilf.

From:
Dyddiad: Rhagfyr 7, 2019