Twyllo StepMom: Fe ddysgodd fy llysfam ryw i mi

0 safbwyntiau
0%

Mae Joaquin yn fyfyriwr sydd ag angerdd am y gampfa, roedd bob amser eisiau campfa oedd yn eiddo iddo, ond nid oedd ei dad eisiau gwneud hynny. Roedd tad Joaquin yn gyfreithiwr llwyddiannus, roedd yn eithaf cyfoethog. Roedd am iddo astudio'r gyfraith er mwyn iddo allu cymryd drosodd ei swyddfa gyfraith, a adeiladodd i ddod yn swyddfa gyfraith breifat enwog ym Mecsico. Er bod sgôr Joaquin yn yr ysgol yn ddrwg iawn, dim ond F. oedd ef. Roedd ei dad yn gandryll ac yn bygwth pe na bai'n gwella yna byddai'n torri ei wariant a pheidio â gadael iddo ddefnyddio porth chwaraeon Porche. ef hefyd. Roedd Joaquin yn ofidus iawn ond yn ffodus fe helpodd ei lysfam Olivia ef. Roedd hi'n fenyw hardd gyda boobs mawr a bwt mawr. Fe wnaeth hi ei helpu i leihau straen gyda gemau rhyw a hefyd ei ddysgu i gael graddau gwell. Am berthynas ryfedd. Gwyliwch y fideo a gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi. Gawn ni weld beth maen nhw'n ei wneud nesaf. Mwynhewch fideos am Fideos Merched yn eu Harddegau, Fideos Twyllo Mam, Fideos Twyllo Gwraig ar manymilf.

From:
Dyddiad: Rhagfyr 10, 2019