Sweet Milf a'i chariad

0 safbwyntiau
0%

Mae jeli wedi bod yn sengl ers blynyddoedd 2, bu farw ei gŵr mewn damwain car. Roedd Jelly yn unig ac yn dyheu am gael rhyw, fe chwennychodd am i rywun ei ffwcio, yn annisgwyl roedd hi'n adnabod Kevin yn ystod cyfarfod dosbarth, fe wnaethant gysylltu â'i gilydd a gwahoddodd hi i'w thŷ. Cawsant noson fythgofiadwy, gwnaeth Jelly gariad mor galed, roedd hi wedi dyheu am ddynion. Gwyliwch y fideo.

From:
Dyddiad: Tachwedd 11, 2019