Mae angen ffycin galed ar Wraig Twyllo Milf Hardd

0 safbwyntiau
0%

Mae Jane yn fenyw lewd. Mae ei gŵr yn ddyn busnes llwyddiannus, mae ganddo amrywiaeth o gwmnïau o bob rhan o’r Unol Daleithiau i Ewrop. Yn aml roedd yn rhaid iddo fynd i ffwrdd o'r gwaith, roedd Jane ar ei phen ei hun gartref, roedd hi'n teimlo mor unig, heddiw galwodd Jack fel ei gyrrwr preifat. Dim ond ers misoedd 2 yr oedd Jack wedi bod yn gweithio ond roedd yn gwybod bod Jane yn ei hoffi. Pan atebodd ffôn Jane, roedd yn credu y byddent yn cael noson arbennig. Yn union fel y meddyliodd Jack, galwodd Jane arno i siarad, fe wnaethant gyfarfod ac roedd hi'n gwisgo ffrog nos denau, cymerodd hi oddi arni yn weithredol, gan ddangos ei gorff rhywiol i Jack. Mae Jack a Jane yn gwneud cariad yn angerddol, ni allwch dynnu'ch llygaid oddi ar y wraig odinebus hon. Gwyliwch wraig twyllo a milf poeth yn twyllo ar manymilf.com

From:
Dyddiad: Medi 2, 2019